News:

Forum.pl - Founded by a group of enthusiasts to promote financial literacy

Main Menu

Mało znane, ale skuteczne wskaźniki analizy technicznej

Started by Admin, Feb 05, 2024, 03:54 PM

Previous topic - Next topic
Topic keywords [SEO] wskaźniki-forextechniczny-analizy

Admin

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie są niektóre z mniej znanych wskaźników?
  • Przykłady ich użycia;
  • Zalecenia dotyczące korzystania z tych wskaźników;
.

Analiza techniczna na rynkach finansowych obejmuje szereg narzędzi i metod analizy dynamiki cen i wolumenów obrotu. Oprócz dobrze znanych wskaźników, takich jak średnie kroczące i siła względna, istnieją również mniej popularne, ale bardzo skuteczne wskaźniki, które mogą być prawdziwymi ukrytymi bohaterami dla odnoszącego sukcesy tradera. W tym artykule przyjrzymy się kilku mniej znanym narzędziom i podamy przykłady ich zastosowania. Ważne jest, aby powiedzieć, że zalecenia, które podajemy poniżej, nie są a priori poprawne. Sygnały podawane przez te wskaźniki mogą być błędne, więc należy użyć innych wskaźników, aby lepiej zorientować się w sytuacji.

1. wskaźnik procentowej zmiany wolumenu (Volume Percentage Change)
Ten wskaźnik reprezentuje względną zmianę wolumenu obrotu w porównaniu do poprzedniego okresu. Może on pomóc w identyfikacji zmian w aktywności rynkowej, które mogą zwiastować zmianę trendu. Na przykład, wzrost wolumenu wraz ze wzrostem ceny może wskazywać na wsparcie dla obecnego ruchu.

Przykład zastosowania: Jeśli cena aktywa rośnie, a wolumen obrotu również rośnie, może to wskazywać na prawdziwą siłę trendu. I odwrotnie, spadek ceny przy rosnącym wolumenie może sygnalizować potencjalną korektę.


2. Wskaźnik odchylenia standardowego ceny (Price Standard Deviation)
Odchylenie standardowe ceny mierzy zmienność rynku. Wskaźnik ten pozwala ocenić, jak bardzo ceny odbiegają od średniej wartości aktywów. Gdy zmienność jest wysoka, inwestorzy mogą spodziewać się dużych wahań, które można wykorzystać do podejmowania decyzji o wejściu lub wyjściu z pozycji.

Przykład zastosowania: Jeśli odchylenie standardowe ceny rośnie, może to wskazywać na możliwy trend wzmacniający. Inwestorzy mogą wykorzystać te informacje do zarządzania ryzykiem i dostosowania swoich strategii.

3. Wskaźnik akumulacji/dystrybucji (Accumulation/Distribution Indicator)
Wskaźnik ten pokazuje względną siłę i kierunek przepływu kapitału do aktywów. Opiera się na wolumenie i ruchach cen, co pozwala zidentyfikować zmiany w proporcjach zakupów i sprzedaży.

Przykład zastosowania: Jeśli ceny rosną, ale wskaźnik akumulacji/dystrybucji spada, może to wskazywać, że wzrost opiera się na słabym wolumenie i może nie być trwały.


4. wskaźnik dynamicznych poziomów wsparcia i oporu (Dynamic Support and Resistance Levels)
Wskaźnik ten dostosowuje poziomy wsparcia i oporu w zależności od aktualnej dynamiki cen. Bierze on pod uwagę zmiany w zmienności rynku, co pozwala na dokładniejszą identyfikację obszarów, w których ceny mogą zmienić kierunek.

Przykład zastosowania: Jeśli rynek znajduje się w trendzie, dynamiczne poziomy wsparcia i oporu mogą być dokładniejsze niż tradycyjne metody, ponieważ uwzględniają one bieżącą zmienność.


5. Względny wskaźnik zmienności (Relative Volatility Index)
Relative Volatility Index mierzy bieżącą zmienność rynku i porównuje ją z danymi historycznymi. Wskaźnik ten może pomóc inwestorom określić, czy obecna zmienność jest wysoka czy niska w stosunku do poprzednich okresów.

Przykład zastosowania: Gdy względny wskaźnik zmienności jest wysoki, inwestorzy mogą spodziewać się większych wahań cen, co może stwarzać okazje do krótkoterminowego handlu trendami. Spadający indeks może wskazywać na okres stabilności, co może być interesujące dla tych, którzy wolą handlować w spokojniejszych warunkach rynkowych.

6. Wstęgi Bollingera z wolumenem (Bollinger Bands with Volume)
Ta modyfikacja dobrze znanego wskaźnika Bollingera obejmuje wolumen obrotu, który pomaga inwestorom dokładniej ocenić siłę i stabilność obecnego trendu.

Przykład zastosowania: Jeśli cena dotknie górnej wstęgi Bollingera, a wolumen obrotu również wzrośnie, może to wskazywać na kontynuację trendu wzrostowego. W tym samym czasie spadek ceny przy rosnącym wolumenie w pobliżu dolnej wstęgi może odwrócić trend.


7. Wskaźnik korelacji względnej (Relative Correlation Indicator)

Wskaźnik ten wyświetla względną korelację pomiędzy dwoma różnymi instrumentami finansowymi. Może być przydatny dla inwestorów zaangażowanych w handel parami lub tworzenie zdywersyfikowanych portfeli.

Przykład zastosowania: Jeśli wskaźnik korelacji względnej wykazuje silną wartość ujemną, może to oznaczać, że dwa aktywa poruszają się w przeciwnych kierunkach.