Przewodnik dla początkujących po długich pozycjach. Część 1

Started by Wojciech Włodarczyk, Mar 01, 2023, 03:01 PM

Previous topic - Next topic
Topic keywords [SEO] long-positions-in-tradinglong-positions-forex
Ponieważ longi są jednym z najbardziej popularnych rodzajów transakcji, początkujący muszą wiedzieć podstawowe rzeczy o tym rodzaju handlu.

Jakie są dobre strony transakcji long?

Przede wszystkim jest to łatwy sposób na niemalże zagwarantowanie dochodu. Chodzi o to, że według statystyk, rynek akcji rośnie w średnim i długim terminie. W związku z tym, jedyną rzeczą jest czekać. Drugim plusem jest względna prostota metody. Shorting jest trudniejszą metodą dla początkujących. Nie oznacza to jednak, że początkujący nie powinni jej stosować. Muszą tylko wiedzieć, że kompetentny shorting wymaga lepszego zrozumienia rynku i lepszej znajomości konkretnego aktywa, które zamierzasz shortować. Aby dokonać udanego shortingu musisz sprawić, że aktywo będzie spadać w cenie, a jeśli pójdzie w górę w cenie, stracisz pieniądze.
A strata jest praktycznie nieograniczona. Jeśli kupiłeś aktywo za 10 dolarów, a ono poszło w górę w cenie do 100 dolarów, to stracisz te 100 dolarów. Możesz przeczytać więcej o krótkich pozycjach tutaj.
Długie pozycje są również dobre pod tym względem, że mogą być bardziej opłacalne dla mniej doświadczonych inwestorów, ponieważ przegrane transakcje i prowizje mogą odebrać lwią część dochodów inwestorów korzystających z krótkich pozycji. Kolejną zaletą długich pozycji jest to, że nie trzeba poświęcać dużo czasu, wystarczy monitorować sytuację jako całość. Warto tutaj powiedzieć, że pozycje długie wymagają od inwestora pewnej dyscypliny. Przynajmniej w krótkim terminie aktywo może spadać w cenie, a jeśli nie ma fundamentalnego powodu do pilnej sprzedaży aktywa, co zazwyczaj nie ma miejsca, a wahania cen są spowodowane drobnymi czynnikami, ważne jest, aby przeczekać ten czas i nie ulegać emocjom i nie podejmować impulsywnych decyzji o sprzedaży aktywa.

Ogólnie rzecz biorąc, zajmując długie pozycje samodzielnie lub za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych, ryzykujesz mniej, ale jednocześnie Twój dochód będzie ograniczony.